Qlik sünteesib aruande väga kiiresti ning täpselt selliselt, kuidas vajalik. Ei ole olemas vaid kümmet konstantset aruannet, vaid saan ise modelleerida, millisest aspektist ma mingit parameetrit vaadata soovin. See annab suure aja kokkuhoiu.

Katrin LutsJuhatuse esimees

Tervishoiuteenused on üks spetsiifilisemaid ärivaldkondki, mis vajab omamoodi erilähenemist ärianalüüsis.

Kasvavad kulud, vanavaev elankkond, muutuvad õigusnormid ja avalikkuse pidev huvi eeldavad põhjalikku ja paindlikku analüüsi.

Selleks võimaldab Qlik kiiresti töödelda andmeid kogu tervishoiu ja haiglate süsteemis, et patsientide eest hoolitsemine või näiteks pikkade ooteaegade lühendamine oleks paremini lahendatav.

Ärianalüüsikultuur tervishoius – alustage hoogsat üleminekut digitehnoloogiale!  Loe kuidas! 

Qlik’ga saavad tervishoiuteenuste pakkujad:
  • Parandada patsiendi eest hoolitsemist ja lühendada ooteaegasid, koordineerides ressursse patsientide liikumismudelitega
  • Parandada patsiendi turvalisust läbi viivitamatu ligipääsu koondatud diagnostilisele infole, vähendades sel moel võimalusi meditsiiniliste eksimuste tekkeks
  • Vähendada tervishoiu jooksvaid kulusid läbi parema ressursside kasutuse, optimeeritud laoseisu, koordineeritud sisseostu ning tarnijate tegevusanalüüsi
  • Optimeerida tulutsüklit alates hüvitismaksete käsitlemisele kuluvast ajast ning kulude kokkuhoiust
  • Tagada vastavus õigusnormidele pakkudes usaldusväärseid ja toimivaid hoolekandekvaliteedi mõõdikuid
  • Varustada erineva taseme tervishoiutöötajad otsuste vastuvõtmiseks vajaliku infoga kõikjal ja igal ajal
Numbrid räägivad:
43%
juurutasid QlikView vähem kui kuuga
82%
juurutasid QlikView vähem kui kolme kuuga
6,7 kuud
on keskmine tasuvusperiood
57%
vähem ajakulu info leidmisele

Nähtavus jõudluse parandamiseks

Alati olulisel kohal on olnud ka patsientide diagnostiline info, mis ei tohi lekkida ja samas mille informatsioon peab olema alati ülimalt täpne ning osakondade vahelisel jagamisel ei tohi ükski oluline detail kaduma minna. Qlik’ga on võimalik neid andmeid ühiselt koos hoida, jälgida hoolekandekvaliteedi mõõdikuid ja mis kõige olulisem – varustada erineva taseme tervisehoiutöötajaid otsuste vastuvõtmiseks vajaliku infoga kõikjal ja igal ajal.