Infovara OÜ on ainuke konsultatsioonifirma Eestis, kes on täielikult pühendunud ärianalüüsi terviklahendustele – aitame oma klientidel läbi tõhusama analüüsi jõuda õigemate juhtimisotsusteni, ühildades selleks parima metoodika ja tehnilised lahendused.

Meil on olemas nii sisulised teadmised juhtimisarvestusest ja ärianalüüsist, kui ka tehnilised lahendused maailma juhtiva ärianalüüsitarkvara Qlik näol.

Meie kompetentside hulka kuulub:
  • Suured kogemused ja teadmised ärianalüüsist – meie konsultandid on ärianalüüsiga tegelenud juba enam kui 15 aastat ning teinud sadu projekte erinevatel elualadel.
  • Suured kogemust majandustarkvara ja ärianalüüsi platvormide seostamisel, et koguda kogu ettevõtte info ühtsesse juhtimissüsteemi.
  • Võimalus kaasata projektidesse erinevate valdkondade eksperte ja konsultante.
Infovara aitab teil:
  • Saada ülevaatliku pildi ettevõttes toimuvast, seostada erinevate üksuste aruanded ning võrrelda tulemusi
  • Leida peidetud ressursse ettevõtte tulude suurendamiseks
  • Ennustada tulevikutrende ning vähendada riske otsuste vastuvõtmisel
Maigi Peeduli
Maigi Peeduli

Olen Infovara tegevjuht aastast 2011 ja näen ennast eelkõige toetavas rollis – et inimestel oleks siht silme ees ning hommikul rõõmus meel tööle tulles. Lisaks hoolitsen igapäevaselt selle eest, et kliendid oleks rahul ja hoitud ning alati parimate analüütika tööriistadega varustatud.

Andres Kukke

Minu huviks on andmetest mustrite ning mudelite leidmine ning ettevõtete konkurentsieeliste loomine analüütilise võimekuse kaudu. Oman andmemajanduse vallas töökogemust rohkem kui 20 aastat ja olen juhtinud enam kui 60 erinevat ärianalüütika projekti ning nõustanud ettevõtteid analüütilise võimekuse projektides. Mul on kogemus ka avalikust sektorist, töötades 4 aastat Eesti Statistikaametis peadirektori asetäitjana infotehnoloogia ja andmeteaduse ning andmehalduse suunal. Lisaks tegutsen ärianalüütika ja andmekirjaoksuse koolituse vallas, peamiselt lektorina EBSi arenguprogrammides ja Äripäeva Akadeemias.

Konsultant- Võtmeklientide haldur
Erle Kildjer

Olen Infovara üks loojatest. Alates 2003 kuni tänaseni on andmeanalüüs ja sellega seonduvate ülesannete lahendamine olnud see miski, mis paneb igapäevaselt hinge helisema. Minu peamiseks kireks on andmetest suurema väärtuse leidmine ning klientide nõustamine erinevates analüüsivaldkondades nagu müük, ladu, logistika.

Müügijuht Toomas Teder
Toomas Teder

Mul on rõõm kuuluda Infovara OÜ meeskonda ja anda oma panus töötades müügijuhina! Infovara leiab alati Teie ettevõttele sobiva lahenduse, isegi kui see tundub algul võimatuna!

Tanel Rüütli

Ligi 20 aastase kogemusega olen Infovara veteran-arendaja, kes hoolitseb selle eest, et klientidele jõuaksid tehniliselt ja visuaalselt viimase peal lahendused. Arhitektuur, disain, optimeerimine, turvalisus – need on minu igapäevased teemad. Aegajalt võib mind kohata ka koolitusruumis Qliki peensusi õpetamas. Olen sertifitseeritud Qlik’i arendaja/arhitekt ja ka litsentseeritud QlikView koolitaja.

Vanemarendaja- arhitekt
Andrus Kaasik

Olen ligi 20 aastat viibinud selles seltskonnas siin, mis põleb huvist andmete ja nende vaheliste seoste järele. Usun siiralt, et oleme oma tehtud tööga suutnud analüütika huviga nakatada ka väga paljusid teisi. Minu igapäevaste tööde hulka kuulub Qliki ja Jedoxi lahenduste loomine, Qlik Sense’i koolituste ja töötubade läbiviimine. Olen sertifitseeritud Qlik ja Jedox arendaja/ arhitekti/s üsteemiadministraator.

Tiina Kaeval

Olen üle 20 aastase kogemusega Qliki arendaja, saan vabalt hakkama nii vana QlikView lahenduste kui uue Qlik Sense pilveteemadega. Minu eriliseks tugevuseks on meditsiinivaldkonna analüütika, aga tunnen ennast koduselt ka müügi-, lao- või finantsteemadega.

Karl Tammis

Olen analüüsi- ja planeerimislahenduste arendaja ning liitusin Infovara meeskonnaga 2022. aastal.  Minu suureks huviks on alati olnud andmeanalüüs ning see, kuidas andmemustritest leida see õige ja vajalik info.

Aivi
Aivi Roasto

Mul on kogemus ka nö teiselt poolt lauda – ligi 10 aastat olin Infovara klient ja QlikView igapäevane kasutaja! Minu tugevused on protsesside kaardistus, kliendivajaduste analüüs ja nõustamine erinevates valdkondades, aga ka andmete visualiseerimine ja esitlus.

Kenneth Koskinen

Olen Qliki arendaja ning liitusin Infovara meeskonnaga 2023. Panustan oma oskustega Jedoxi keskkonnas arendajana, minu ülesandeks on välja töötada ja täiustada planeerimis- ning eelarvestamislahendusi. Lisaks täiendan end Tartu Ülikoolis andmeanalüüsi erialal, laiendades sellega oma oskusi ja teadmisi.

Kimmo Kuznetsov

Olen ärianalüütika lahenduste arendajana ning liitusin Infovara meeskonnaga 2024. Olen õppinud (full stack) tarkvaraarendust  ja oman kogemust eritellimusel pilve- ja töölauarakenduste loomisel, mille eesmärk on nende kasutajate igapäevatöö osaline või täielik automatiseerimine ning relevantse info talletamine ja kuvamine.
Naudin üle kõige andmekonveierite (data pipeline) ja andmebaaside loomist ning nende tegevuste lõpptulemust – näiliselt lõputust andmehulgast tekivad ülevaatlikud graafikud ja nendest omakorda äriotsused. Mida rohkem erinevaid infoallikaid ja mida erinevam on nende formaat, seda huvitavam!