Infovara OÜ on ainuke konsultatsioonifirma Eestis, kes on täielikult pühendunud ärianalüüsi terviklahendustele – aitame oma klientidel läbi tõhusama analüüsi jõuda õigemate juhtimisotsusteni, ühildades selleks parima metoodika ja tehnilised lahendused.

Meil on olemas nii sisulised teadmised juhtimisarvestusest ja ärianalüüsist, kui ka tehnilised lahendused maailma juhtiva ärianalüüsitarkvara Qlik näol.

Meie kompetentside hulka kuulub:
  • Suured kogemused ja teadmised ärianalüüsist – meie konsultandid on ärianalüüsiga tegelenud juba enam kui 15 aastat ning teinud sadu projekte erinevatel elualadel.
  • Suured kogemust majandustarkvara ja ärianalüüsi platvormide seostamisel, et koguda kogu ettevõtte info ühtsesse juhtimissüsteemi.
  • Võimalus kaasata projektidesse erinevate valdkondade eksperte ja konsultante.
Infovara aitab teil:
  • Saada ülevaatliku pildi ettevõttes toimuvast, seostada erinevate üksuste aruanded ning võrrelda tulemusi
  • Leida peidetud ressursse ettevõtte tulude suurendamiseks
  • Ennustada tulevikutrende ning vähendada riske otsuste vastuvõtmisel
Maigi Peeduli
Maigi Peeduli

Olen Infovara tegevjuht aastast 2011 ja minu tiitlis on rõhk just sõnal „tegev“. Näen ennast eelkõige toetavas rollis – et inimestel oleks siht silme ees ning hommikul rõõmus meel tööle tulles, et kliendid oleks rahul ja hoitud ning Infovara tulevik kindel. Sellise vahva ja oma ala entusiastidest koosneva meeskonnaga on siiras rõõm koos tegutseda!

Andres Kukke

Minu huviks on andmetest mustrite ning mudelite leidmine ning ettevõtete konkurentsieeliste loomine analüütilise võimekuse kaudu. Oman andmemajanduse vallas töökogemust rohkem kui 20 aastat ja olen juhtinud enam kui 60 erinevat ärianalüütika projekti ning nõustanud ettevõtteid analüütilise võimekuse projektides. Mul on kogemus ka avalikust sektorist, töötades 4 aastat Eesti Statistikaametis peadirektori asetäitjana infotehnoloogia ja andmeteaduse ning andmehalduse suunal. Lisaks tegutsen ärianalüütika ja andmekirjaoksuse koolituse vallas, peamiselt lektorina EBSi arenguprogrammides ja Äripäeva Akadeemias.

Erle Kildjer
Erle Kildjer

Olen Infovara üks loojatest. 16 aastat tagasi kuni tänaseni on andmeanalüüs ja sellega seonduvate ülesannete lahendamine olnud see miski, mis paneb igapäevaselt hinge helisema. Kuigi minu igapäevane ülesanne on analüüsilahenduste arhitektuuri loomine, siis peamiseks kireks on just andmetest suurema väärtuse leidmine ning klientide nõustamine erinevates analüüsivaldkondades nagu müük, ladu, logistika.

Tanel Rüütli

Oma üle 10 aastase kogemusega olen Infovara veteran-arendaja, kes hoolitseb selle eest, et klientidele jõuaksid tehniliselt ja visuaalselt viimase peal lahendused. Arhitektuur, disain, optimeerimine, turvalisus – need on minu igapäevased teemad. Aegajalt võib mind kohata ka koolitusruumis Qliki peensusi õpetamas. Olen sertifitseeritud Qlik’i arendaja/arhitekt ja ka litsentseeritud QlikView koolitaja.

Andrus Kaasik
Andrus Kaasik

Olen 10 aastat viibinud selles seltskonnas siin, mis põleb huvist andmete ja nende vaheliste seoste järele. Usun siiralt, et oleme oma tehtud tööga suutnud analüütika huviga nakatada ka väga paljusid teisi. Minu igapäevaste tööde hulka kuulub Qlik’i lahenduste loomine, Qlik Sense’i koolituste ja töötubade läbiviimine. Mul on QlikView ja Qlik Sense arendaja/arhitekti/süsteemiadministraatori sertifikaate ja Qlik Sense koolitaja litsents.

Aivi
Aivi Roasto

Mul on kogemus ka nö teiselt poolt lauda – ligi 10 aastat olin Infovara klient ja QlikView igapäevane kasutaja! Nüüd konsultandina meeldib köögipoolel isegi rohkem, sest suhelda nii erinevate valdkondade inimestega annab võimaluse kogu aeg midagi uut õppida! Minu tugevused on protsesside kaardistus, kliendivajaduste analüüs ja nõustamine erinevates valdkondades aga ka andmete visualiseerimine ja esitlus.

Tiina Kaeval
Aron Rüütli
Karl Tammis

Olen analüüsilahenduste arendaja ning liitusin Infovara meeskonnaga 2022. aastal.  Minu suureks huviks on alati olnud andmeanalüüs ning see, kuidas andmemustritest leida see õige ja vajalik info.