Me teame, et õige analüütika aitab organisatsioonidel parandada oma tulemuslikkust  – erinevate uuringute  järgi on BI’d ehk business intelligence lahendusi kasutavad ettevõtted 7-10% edukamad nendest, kes seda ei kasuta.

Pane oma andmed enda jaoks tööle – kaasa meie Infovara konsultandid oma äritegevuse eduks!

Mitme korruseline on teie ettevõtte IT-maja?

Ärianalüüs

Abiks alustamisel

Kui te alles mõtlete BI ehk ärianalüüsilahenduste kasutamise peale ja täpselt veel ei tea, kuidas oma andmetest enim kasu võiks saada.

Sissejuhatus ärianalüüsi – neile, kes plaanivad oma ettevõttes ärianalüüsi juurutama hakata ning soovivad tulevasi kasutajaid selleks paremini ette valmistada.

 • Eeldused: huvi analüütika vastu
 • Metoodika:  2 h loeng Ärianalüüsi olemusest, kasust ja kasutamisest
  • Ärianalüütika hetkeseis, trendid, tulevikusuunad
  • Ärianalüütika metoodikate ja Qlik tööriistade tutvustamine
  • Andmete visualiseerimise head ja vead
  • Ärianalüütika kasutuselevõtu etapid ja meeskond
  • Ärianalüüsi kasutamine otsustamises
 • Kasu: teadmised, kuidas ettevõttes BI alustada ja kuidas andmeid juhtimises kasutada

 

Mõõdikute töötoad – neile, kellel on otsus ärianalüüsi lahenduste kasutuselevõtuks langetatud, kuid ei tea täpselt kuidas alustada, mida mõõta

 • Eeldused: Ettevõtte strateegia ja eesmärgid on paigas
 • Metoodika: töötoad otsustajatega, kus konsultandi juhtimisel leitakse mindmap’ tüüpi eesmärgipuu abil ettevõtte olulised edutegurid ja mõõdikute omavahelised seosed; jätkutöötoad võtmemõõdikute leidmiseks ja väärtuste määramiseks
 • Kasu: ettevõtte juhtkond saab selge arusaamise, mis väärib mõõtmist,  kuidas mõõdikud on omavahel seotud ning milline peaks tulevane BI lahendus olema

 

BI struktuuri ja süsteemi loomine – keerulisema struktuuri, mitmete tütarettevõtete ja osakondadega ettevõtetele, kus võib kasutusel olla mitmed erinevad tarkvarad  ja andmed on erineva struktuuriga ning on soov kasutusele võtta ettevõtteülene ühtne BI süsteem

 • Eeldused: Ettevõtte struktuur on paigas ja kirjeldatud, grupil on ühine IT juhtimine
 • Metoodika: töötoad ettevõtte IT ja BI vastutajatega olemasoleva struktuuri kaardistamiseks, kasutajagruppide identifitseerimiseks ja tuleviku BI vajaduste identifitseerimiseks
 • Kasu: ettevõtteülene ühtne ja turvaline BI struktuur, selge arusaamine tulevasest BI süsteemi ülesehitusest koos hilisema laienemise võimalustega

 

Qliki kiirendus – neile, kellel mõõdikud ja äriküsimused on paigas kuid vajavad paremat arusaamist tehnoloogia võimalustest ja sobivusest ning on huvitatud lahenduse kiirest kasutuselevõtust

 • Metoodika: teie andmed loetakse sisse kas mõnda Qlik’i standard- või teie jaoks kohendatud lahendusse
 • Kasu: kiirendab oluliselt tarkvaraplatvormi kasutuselevõttu ja lahenduste ehitamist vastavalt teie vajadustele. Andmed on valmis analüüsiks paari päevaga!

Kiirem tee tulemuseni

Neile ettevõtetele, kes on juba alustanud ärianalüüsiga ja kellel on esimesed BI lahendused olemas ning soovivad tehtud investeeringutest veelgi enam kasu saada.

Suurem kasu lahendusest – neile, kellel mõnes tegevusvaldkonnas on Qlik lahendus olemas, aga tunnevad, et see täielikult ei rahulda ja soovivad antud ärivaldkonnas veelgi paremaid tulemusi saavutada.

Vastavalt valitud ärivaldkonnale: müügitulemuste parandamine, laoseisude optimeerimine, tarneahela kulude vähendamine, turunduse tulemuslikkuse parandamine, vms. äriprobleemi analüüs

 • Eeldused: QlikView / QlikSense lahenduse olemasolu
 • Metoodika: töötoad võtmekasutajatega kriitiliste äriküsimuste identifitseerimiseks antud ärivaldkonnas, põhjus-seoste uurimine, erinevate hüpoteeside läbimängimine lahenduse leidmiseks.
 • Kasu: ettevõtte meeskonna selge arusaam, mis on toimunud ning kuidas antud valdkonnas edasi liikuda.

 

Suurem kasu lahendusest – lisavõimalused:

Vajadusel võib ülalloetletud töötubadele lisaks:

 • Teha täiendusi/muudatusi olemasolevates Qlik’i lahendustes, et need vastaks täpsemini hetke ärivajadustele;
 • Koolitada kõiki kasutajaid, kuidas oma äriküsimustele paremini vastuseid leida ja nii tulemusi parandada

BI meistriklass

Neile, kellel igapäevane analüütika on hästi rakendatud ning soovivad oma andmepõhise juhtimise viia uuele tasemele. BI meistriklasse viivavad läbi Infovara konsultandid üksi või ka koostöös väliste ekspertidega.

Klientide segmenteerimine – neile, kellel on palju era- või ka ärikliente ning soovivad neile suunatud turundust või müügipakkumisi teha.

 • Eeldused: varasemate müügiandmete olemasolu, Qlik müügilahendus on abiks, kuid ei pea tingimata olemas olema
 • Metoodika: kirjeldava statistika või andmekaeve metoodikate kasutamine klientide segmenteerimiseks, töötoad hüpoteeside läbivaatamiseks, tulemuste esitlemiseks
 • Kasu: ettevõtte saab selgelt defineeritud segmenteeritud kliendigrupid ning teostada paremini suunatud turundust, viia läbi müügikampaaniaid, jms.

 

Müügipotentsiaali töötuba – neile, kes soovivad leida võimalusi müügitulemuste oluliseks parandamiseks läbi paremini valitud tegevuste

 • Eeldus: ajaloolised müügiandmed ja Qlik’i müügilahendus (viimase puudumisel saab selle kiiresti juurutada)
 • Metoodika: andmete süvaanalüüs kasutades erinevaid metoodikaid ning rikastades analüüsi väliste andmeallikatega (nagu turupotentsiaal EMTAK koodi järgi, konkurentide andmed, vms.), erinevate rist- ja juurdemüügivõimaluste avastamine;
 • Kasu: ettevõtte saab soovitused, targemaks ja tulemuslikumaks müügitööks

 

Tarneahela audit ja mõõtmine – neile, kes soovivad oma tarneahelas leida olulist kokkuhoidu ja tõsta efektiivsust

 • Metoodika: tarneahela kaardistus, töötoad võtmemõõdikute väljatöötamiseks.
 • Kasu: ettevõtte saab soovitused tarneahela juhtimiseks läbi kaasaegse BI platvormi