Paljud kogevad, et neile kättesaadav info pole enam piisav otsuste tegemiseks.

 • Kus me kaotame raha?
 • Aruanne kuu aega vanade andmetega…
 • Kuidas see number tekkis?
 • Neli päeva raporti tegemiseks?
 • Mida ostavad meie parimad kliendid?
 • Milliseid tooteid ostetakse koos?
 • Kui palju on meil seisvaid projekte?

Oleme Infovaras täielikult pühendunud ärianalüüsi terviklahendustele – aitame oma klientidel läbi tõhusama analüüsi jõuda õigemate juhtimisotsusteni, ühildades selleks parima metoodika ja tehnilised lahendused.

Meil on olemas nii sisulised teadmised juhtimisarvestusest ja ärianalüüsist kui ka tehnilised lahendused maailma juhtiva ärianalüüsitarkvara QlikView näol.

Infovara aitab teil:

 • Saada ülevaatliku pildi ettevõttes toimuvast, seostada erinevate üksuste aruanded ning võrrelda tulemusi
 • Leida peidetud ressursse ettevõtte tulude suurendamiseks
 • Ennustada tulevikutrende ning vähendada riske otsuste vastuvõtmisel

Kui teie probleemiks on tänaste aruannete paindumatus ja info kättesaamise kiirus, siis me saame Teid aidata

Sammud, mis tagavad eduka ärianalüüsi tarkvara kasutuselevõtu

3-6 kuud
1. Kirjeldus
 • Eesmärkide seadmine
 • Vajaduste kaardistamine
 • Mõõdikute valik
2. Liidestus
 • Andmete seostamine
 • Analüüsilahenduse loomine
 • Testimine
 • Juurutamine
3. Kasutus
 • Kasutajate koolitamine
 • Lahenduste täiendamine
 • Paremini rakendatud teadmised
4. Kasv
 • Tugi uute ärivõimaluste ostmisel

1. Vajaduste ja eesmärkide kaardistamine

2-3 töötuba a’ 2 h Infovara konsultandi eestvedamisel

Iga projekti puhul on tulemuste saavutamise seisukohast kõige olulisem, et eesmärgid on sõnastatud kõigile arusaadavalt.

Seda aitavad teha meie pika kogemusega konsultandid, kelle esmane ülesanne on aru saada teie ärist ning kõige olulisematest võtmenäitajatest.

Kasutame teie reaalseid andmeid esmaseks töötlemiseks ning analüüsiks, et planeerida kõige efektiivsemad töölauad informatsiooni kasutajatele.

Vajaduste kaardistamine, mõõdikute määramine

 • Ettevõtte strateegilistest eesmärkidest lähtuv, ettevõtteülese BI protsessi kaardistamine
 • Võtmemõõdikute (KPI’de, KRI’de) valik, protsessi etappide arutus
 • Vastab küsimustele *mida, milleks, kellele?

Lahenduse eesmärgi ja detailsuse täpsustamine tulevaste võtmekasutajatega

 • Aitab tulevasi kasutajaid muutusteks ette valmistada
 • Kindlustab lahenduse vastavuse kõigi kasutajate vajadustele

Tegevusplaani koostamine

 • Täpsustatud ajakava, tegevused ja vastutajad investeering
 • Stardikoosolek kõigi kasutajatega – muutuste juhtimiseks Kasutuse etapis

Meie kasutatav tarkvara on Qlik, mis on tänaseks eelistatuim ärianalüüsi tarkvara Eestis* ja üks juhtivaid lahendusi maailmas

2. Liidestus

Andmete seostamine, andmemudelite – ja analüüsilahenduste loomine Qlik BI-platvormil, vastavalt esimeses etapis kokku lepitud eesmärkidele ja sisule.

Qlik’i eeliseks on andmete seostamise võimekus mistahes allikatest, eraldi andmeladu pole vaja. Qlik’i abil saab konsolideerida andmed majandustarkvarast, andmebaasidest, eelarvetest ja muudest allikatest ning need kasutajatele arusaadavalt visualiseerida.

Kõigil ettevõtetel on palju andmeid, edukad on need, kes suudavad need andmed enda kasuks tööle panna.

Lahenduse loomise protsess

 1. Andmemudeli koostamine, analüüsilahenduste loomine
 2. Testimine kliendi võtmekasutajate poolt
 3. Lahenduse täiendamine vastavalt testimise tulemustele, visuaalide loomine
 4. Teine testimine võtmekasutajate poolt
 5. Lõplikud täiendused, lahenduse üleandmine
 6. Lahenduse üleandmine, kasutajate koolitamine

3. Kasutus

Ärianalüüsi kasutuselevõtt toob alati kaasa muutusi, seetõttu on oluline koolitada nii seda, kuidas oma lahendust kasutada, kui ka näidata ära kasud, milleks ettevõttes ärianalüüsi üldse vaja on.

Koolituse kasutajatele

Kasutajate esma- ja jätkukoolitused

 • Kuidas Qlik töötab?
 • Kuidas on teie lahendus üles ehitatud, millist infot sealt leida võiks?
 • Mis tähendab „halli võim“ ja kuidas omale oluline info paari klikiga üles leida

Lahenduse sisulise koolitus

 • Vastab küsimusele: milleks kasutada?
 • Vastavalt ettevõtte lahenduse temaatikale: müügi-, finants-, tarneahela vms teemal

Tarkvara koolitused

4. Kasv

Infost on kasu ettevõttele vaid siis, kui selle pealt võetakse vastu uusi ja edasiviivaid otsuseid. Infovara on abiks teil Juhtimisinfo arengu igal etapil