Qlik´i abil on küllaltki lihtne avastada vigaseid algandmeid. Need paistavad kokkuvõtetes anomaaliatena kohe välja. Väga mugav vahend andmete kvaliteedi kontrollimiseks.

Kalmer HallikoIT ja arendustööde projektijuht

Pankade olukord turul stabiliseerub ning finantsasutused mõtlevad uuesti läbi võimalusi kasumimarginaali tõstmiseks ning riskide vähendamiseks.

See tähendab nii uute klientide ja äride ligimeelitamist, kui ka suhete kindlustamist olemasolevate kasumit toovate klientidega.

Palju enam, kui varemalt peavad pangad kasutama ärianalüüsi tarkvara uuel moel, et saavutada konkurentsieelist.

12 parimat lahendust finantsteenuste analüüsiks! Uuri kuidas! 

Ärianalüüsi kasutades saavad maailma juhtivad pangad:
  • Paremini suunata oma tooteid õigele segmendile ning olla kliendikesksemad, pakkuda õiget toodete ja teenuste valikut hoidmaks kasumlikke kliente
  • Mõõta turunduse efektiivsust ning suurendada ristmüüki ja eksklusiivtoodete müügi potentsiaali
  • Parandada tehingute, maksete, varade ja allharude tegevuste läbipaistvust
  • Analüüsida krediidi kvaliteeti, kliendi riskiastet ja tegevusriske ning hinnata kahjuriski laenuportfellis
  • Tagada õigusnormidele vastavus ja paljastada pettust tänu süstemaatilisele uurimisele ja aruandlusele
  • Optimeerida tegevuskava, parandada teenuste taset ja ratsionaliseerida infotehnoloogia kasutamist
Numbrid räägivad:
43%
juurutasid QlikView vähem kui kuuga
82%
juurutasid QlikView vähem kui kolme kuuga
6,7 kuud
on keskmine tasuvusperiood
57%
vähem ajakulu info leidmisele

Ärianalüüsi tarkavara kõigile käeulatuses

Kui kasumlikkus on oluline, siis ei saa otsuste tegijad pankades oodata IT’lt vastuseid. Qlik’ga on kasutajatel ligipääs neile vajalikule ärianalüüsi infole just siis kui nad seda vajavad ja seal, kus nad seda vajavad.