Ärianalüüs tähendab enamat, kui aruannete koostamist või ainult andmete visualiseerimist.

Qlik’i äri avastamise ehk Business Discovery platvorm võimaldab seostatult näha ja analüüsida koos väga erinevatest allikatest pärinevaid andmeid. See ei ole järjekordne eraldiseisev tarkvara, vaid platvorm, mis seob tervikuks kogu teie olemasoleva info.

Tippjuhile oma kabinetis, müügijuhile tahvelarvutis kliendi juures olles või kvaliteediosakonnale puhketoa seinal oleval ekraanil – Qlik’i abil on olulised andmed turvaliselt ja õigeaegselt kättesaadavad neile, kes seda vajavad ja seal, kus nad seda vajavad.

Qlik võimaldab ühendada erinevad andmeallikad ja töödelda saadud tulemusi reaalajas. See on platvorm, mis seob tervikuks kogu teie juhtimisinfo.

Qlik Sense – Product Tour

Miks Qlik nii eriline on?

Seostatud analüüsi ei võimalda ükski teine ärianalüüsiprogramm sellisel moel, nagu teeb seda Qlik. Traditsioonilised majandus- ja analüüsitarkavarad annavad raporteid selle kohta, mis on toimunud, Qlik abil näed ka numbrite taha – mis jäi toimumata ja miks.

Qliki seostav tehnoloogia (Qlik’s Associative Difference™) muudavad võimsaks kolm peamist omadust:

  1. Oskus kokku koguda kõik teie andmed kõigist erinevatest allikatest, ilma et mingid andmed jääks analüüsist välja või midagi hinnataks valesti.
  2. Võimalus kasutada piiramatuid uurimisvõimalusi, küsida mis tahes küsimusi ja jälgida olemasolevate küsimuste vastuseid lihtsate otsingute ja valikute abil.
  3. Võimalus töötada mõtte kiirusel, ilma et oleks vaja oodata või pöörduda uute küsimustega uuesti asjatundja poole.

Qlik ühendab need kõige olulisemad omadused ja loob kasutuskeskkonna, mis sobib kõigi eri tasemel oskustega kasutajate jaoks.

Qlik'i seostav andmemudel

Qliki tooteportfell

Qlik Sense

Qlik Sense hõlmab nii iseteeninduslikku andmete visualiseerimist, aruandlust ja juhtimislaudade loomist, kui ka kontrollitud detailse analüüsi võimalusi.

Väga lihtne kasutajaliides võimaldab juhtimislaudu ja personaalseid aruandeid luua ülikiiresti ja ilma põhjalikuma IT teadmiseta.

qlikview-icon
QlikView

QlikView on Qlik’i portfelli vanim, kaugele välja arendatud ja tänini Eestis üks enimkasutatud andmete avastamise ehk Business Discovery tööriist. QlikView võimaldab väga rikkalikku, süvitsi minevat nn juhitud analüütikat ehk guided analytic’s ning väga erinevate keeruliste äriküsimuste lahendamist.

See on väga võimas, skaleeritav ja turvaline ettevõtteülene enterprise BI platvorm.

print
QlikView NPrinting

NPrinting võimaldab laadida jooniseid, tabeleid või andmeid erinevatest QlikView või QlikSense lahendustest, kujundada nendest oma vajadustele vastavad aruanded ning jagada neid nii PowerPointi esitlusena, Excel’i, Word’i ja pdf formaadis või iseteeninduslikus veebikeskkonnas.

Nii saab jagada infot ja levitada teadmisi kogu organisatsioonis ja väljapoolegi.

QlikView Geoanalytics

Qlik GeoAnalytics võimaldab luua kaardivisualiseeringuid ja asukohapõhiseid analüüsivaateid Qlik Sense‘i ja QlikView lahendustesse, aidates nii vastu võtta paremaid asukohast lähtuvaid otsuseid.
Mitu kaardi- ja visualiseerimiskihti lasevad kasutajatel uurida korraga erinevaid geograafilisi andmeid ja nendevahelisi seoseid või analüüsida seoseid mistahes teiste ettevõtte andmetega.