QlikView´l on täidetud kõik need kriteeriumid, mis ühel heal ärianalüüsitarkvaral olema peab: need on lihtsus, kiirus ja kasutusmugavus.

Argo RannametsAdministratiivjuht

Elektri-, vee- ja kanalisatsiooni-, prügiveo ning teiste kommunaalteenustega tegelevad firmad peavad täpselt ennustama nõudlust, hoides samal ajal tegutsemiskulud kontrolli all.

Firmad peavad toime tulema kasvavate kuludega, muutustega ettekirjutustes, uute konkurentsitingimustega. Selle kõige lihtsustamiseks ja efektiivsuse tõstmiseks on ärianalüüsitarkvara just see, mida üks infrastruktuuri ja energiaettevõte vajab.

Ärianalüüsi tarkvara võimaldab teha nutikamaid äriotsuseid nii tarnijate, varade, riskide kui paljus muus osas, mis otseselt mõjutavad äri edukust.

Ärianalüüsi kasutades saavad kommunaalteenuste firmad:
  • Parandada nõudlusprognooside täpsust ja kohandada tegevust vastavalt turu
    muutusele
  • Kergendada ärifunktsioonidevaheliste andmete analüüsi, vähendada aruandlusega seotud haldus- ja infotehnoloogilisi kulusid
  • Suurendada finants- ja regulatsiooniriskide etteennustatavust ning kontrolli
  • Tõhusamalt kasutada kulutusi müügile, turundusele ja teenuste osutamisele
  • Paremini uurida klientide ostukäitumist ning suurendada kliendirahulolu
  • Paremini ära kasutada tööstuse uuendusi kõigi nende eelistega
Numbrid räägivad:
28%
juurutasid QlikView vähem kui kuuga
67%
juurutasid QlikView vähem kui kolme kuuga
6,9 kuud
on keskmine tasuvusperiood
37%
vähem ajakulu info leidmisele

Eemalda takistused parandamaks firma tegevust

Õiget ärianalüüsitarkvara kasutades teab juhtkond firma nõudlust, millal osta varusid, kus protsesse tõhusamalt rakendada, kuidas luua väärtusi. Qlik ärianalüüsitarkvara annab võimaluse andmetele ligi pääseda ja neid  analüüsida, võimaldades kogu ettevõttel töötada tulemuslikumalt ja kasumlikumalt.