Rakendus Riigiraha on välja arendatud 2012. aasta pilootprojektist Riigipilv saadud kogemuste ning tagasiside pinnal. Rakendus Riigiraha on kasutajasõbralikum, laialdasemate kasutusvõimalustega, rohkemate andmetega ning kakskeelne.

Andrus JõgiRahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakond

Üha rohkem pakub valitsusasutustele väljakutseid kulutuste kontrolli all hoidmine, oma tegevuste parendamine ja maksumaksjatele vastutuse näitamine.

Et tegutsemine oleks efektiivne ja liiguks õiges suunas juba esimesest sammust tuleb kontrolli alla saada esmalt keerukad andmelaod.

Ärianalüüsi programm annab juba varakult valitsusasutustele teabe sellest, milline programm või protsess toimib hästi ja mis mitte.

Ärianalüüsi kasutades saavad avaliku sektori ettevõtted:
  • Muuta käsitsi tehtavad protseduurid automaatseteks üksteist täiustavateks protsessideks
  • Võimaldada erinevate andmete kooskasutamist ja info jagamist asutuste, osakondade, programmide vahel
  • Efektiivsemalt kasutada avaliku sektori ressursse – ruume, sisseseadet, sidevahendeid, inimesi
  • Parandada koostööd erasektoriga, hinnata alltöövõtu ja koostöö kandidaate, valida töötajaid
  • Laiendada ja parandada kodanike ise-teenindust läbi e-valitsuse veebilehtede ja kõnekeskuste
Numbrid räägivad:
43%
juurutasid QlikView vähem kui kuuga
75%
juurutasid QlikView vähem kui kolme kuuga
5,6 kuud
on keskmine tasuvusperiood
36%
vähem ajakulu info leidmisele

Kui teie probleemiks on tänaste aruannete paindumatus ja info kättesaamise kiirus, siis me saame Teid aidata!