Rakendus Riigiraha on välja arendatud 2012. aasta pilootprojektist Riigipilv saadud kogemuste ning tagasiside pinnal. Rakendus Riigiraha on kasutajasõbralikum, laialdasemate kasutusvõimalustega, rohkemate andmetega ning kakskeelne.

Andrus JõgiRahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakond

Sarnaselt eraettevõtetele, on ka valitsusasutuste väljakutse kulutuste kontrolli all hoidmine, oma tegevuse effektiivsuse parendamine ja läbipaistvus. Selleks tuleb andmed erinevatest allikatest kokku tuua ühtsesse juhtimisinfosüsteemi.

Ärianalüüsilahendused annavad valitsusasutustele võimaluse oma teenuste pidevaks parendamiseks ja maksumaksjatele vastutuse näitamiseks.

Avalikud lahendused nagu Riigiraha või Haridussilm võimaldavad infot avalikkusega jagada ning protsessidesse kaasata.

Ärianalüüsi kasutades saavad avaliku sektori ettevõtted:
  • Muuta käsitsi tehtavad protseduurid automaatseteks üksteist täiustavateks protsessideks
  • Võimaldada erinevate andmete kooskasutamist ja info jagamist asutuste, osakondade, programmide vahel
  • Efektiivsemalt kasutada avaliku sektori ressursse – ruume, sisseseadet, sidevahendeid, inimesi
  • Parandada koostööd erasektoriga, hinnata alltöövõtu ja koostöö kandidaate, valida töötajaid
  • Laiendada ja parandada kodanike ise-teenindust läbi e-valitsuse veebilehtede ja kõnekeskuste
Numbrid räägivad:
43%
juurutasid QlikView vähem kui kuuga
75%
juurutasid QlikView vähem kui kolme kuuga
5,6 kuud
on keskmine tasuvusperiood
36%
vähem ajakulu info leidmisele

Kui teie probleemiks on tänaste aruannete paindumatus ja info kättesaamise kiirus, siis me saame Teid aidata!