FinanceView on finantsjuhtidele mõeldud lahendus, mis koondab endas ettevõtte finantsandmed nii majandustarkvarast, excelitest, kui vajadusel ka teistest allikatest. See on Qlik’i baasil loodud rakendus, kus on juhtimislaud kasumiaruande, bilansi ja teiste olulisemate finantsnäitajate jälgimiseks ja lisaks eraldi töölehed enamlevinud valmisaruannetega. Kõikidel töölehtedel on võimalus teha valikuid (aasta, üksus, klient  jne), et näha aruandeid detailsemalt näiteks igapäevane ülevaade klientide maksekäitumisest. Nagu kõiki Qlik’i rakendusi, nii saab ka FinanceView’d kohandada vastavalt ettevõtte vajadustele, lisada uusi andmeallikaid, dimensioone ja mõõdikuid, kujundada uusi töölehti ja vaateid.

 

Automaatne ja kiire tööriist

  • Mitte lihtsalt majandustarkvara peegeldus Qlik ’is, vaid tõhus abimees finantsjuhtidele
  • Jääb ära tülikas käsitöö andmete kokkupanekul
  • Info koondamine erinevatest allikatest ja grupi erinevate ettevõtete majandustarkvaradest on automaatne ja kiire
  • Võimalik ette valmis teha kõik regulaarselt kasutatavad aruended ja raportid – edaspidi on nende uuendamine vaid ühe nupuvajutuse kaugusel
  • Olemas enamlevinud finantsmõõdikud, võrdlused eelmiste perioodide ja eelarvetega on visuaalselt hästi välja toodud

Jagatud töölehed - mugav ja ülevaatlik

FinanceView rakendus on jagatud töölehtedeks – esilehena on juhtimislaud olulisimate mõõdikutega, järgnevad tulude- ja kulude ülevaated erinevates lõigetes, kasumiaruande ja bilansi lehed, eelarve vaade, detailide leht kõigi kanderidadega ning uudse võimalusena ka võlglaste töölaud.

  • Juhtimislaual on vaikimisi mõõdikutena toodud muuhulgas müügitulu, tegevuskulud, puhaskasum ning nende trendid –  mõõdikuid saab vahetada vastavalt ettevõtte vajadustele ja eesmärkidele. Samuti on siin hea võrrelda erinevate allüksuste, osakondade, tütarettevõtete tulemusi ning samas näha ka grupi tervikpilti.
  • Kasumiaruande tööleht – tulude-, kulude  ja kasumiaruande lehel on ära toodud kasumiaruandele tuginevad üldised mõõdikud nagu käive, kate, lisaks võrdlused eelarve ja eelmiste perioodidega. Mõõdikd on vaadeldavad erinevate osakondade, allüksuste või muude ettevõttes kasutusel olevate jaotuste lõikes. Kasumiaruanne esitatakse mitmetasandilisena.
  • Muutuste vaade võrdleb kasumiaruande erinevaid perioode ning suhtarvude lehel on toodud enamlevinud finantssuhtarvud, näiteks EBIT, brutokasumi ja puhaskasumi marginaal. Detailide lehel on võimalik näha kõiki raamatupidamiskandeid.
  • Bilansi tööleht – võimalik näha bilansi näitajatel põhinevaid peamisi mõõdikuid ja kontode jääke ühel töölaual. Kasutaja saab kiire ülevaate nii rahalisest seisust, laekumata arvete jäägist, laekumiskiirusest päevades, varude suurusest ning tasumata arvetest. Kõikide mõõdikute ajas toimunud muutusi on võimalik vaadelda graafilise vaatena. Aegrea vaade esitab kuised või kvartaalsed bilansid ühes vaates kasutaja poolt valitud perioodis.  Käibekapitali kujunemise graafikul tuuakse ära käibekapitali struktuur.