SLO logo

Taustainfo:

SLO on elektrimaterjalide hulgimüüja globaalsel tasandil. Eestis tegutseme aastast 1992 ning tänaseks pakume teenust kümnes eri linnas.

Vajadus:

Meie peamiseks probleemkohaks oligi see, et kuigi tegutsesime üle Eesti, siis vaid väga vähesed inimesed said ligi vajalikule infole, mille alusel tulemuslikkust mõõta. Töötajad ei saanud koosolekutel esitatud Exceli andmetest üheselt aru isegi, kui need ette saadeti. Seepärast ei räägitud firmasiseselt ühte keelt. Aruanded sündisid vaevaliselt. Meie üks eesmärke oli saada üheselt andmetest aru, et mõista, miks läheb või just ei lähe müük hästi. Nii saab teha ühiselt paremaid otsuseid tulevikuks. Vaja oli lihtsat ja kasutajasõbralikku aruande paketti, mis kõigile mõistetav. Samas oli tarvis ka raporteerida ka rahvusvahelisele grupile. Varasemas süsteemis, kus olid standardpaketid, oli raporti muutmine tõsine peavalu.

Lahendus:

Kõigepealt sai Infovara abiga ühiselt selgitatud, milline on see „unistus“ – siht, kuhu pürgida. Kõige kriitilisemad olid algselt müük ja finants, et saaks hakata selle põhjal esimesi olulisi otsuseid tegema. Nende osakondade andmete põhjal sai tehtud esialgne prototüüp – seda hakati ka kohe kasutama. QlikView firmasisemine  kasutuselevõtt läks väga ladusalt. Tänaseks on QlikView ametlik raportite kanal, mis töötab üle interneti ning
võimaldab erinevatel asjaosalistel saada infole ligi. QlikView juurutamisel oli oluline roll Infovara koolitusel, kus kogu meeskond sai põhjaliku arusaama süsteemist. Firma jaoks on muuhulgas kujunenud oluliseks igapäevane ülevaade, millal programmi kasutatakse. See võimaldab aru saada, millal on vaja mingeid andmeid, milline on töötaja koormus ja kus otsused sünnivad.

Tulemus:

Kogemus Qlikiga oli ülipositiivne – aruandlus muutus ülikiireks ning lihtsalt mõistetavaks. Tööriist võimaldas saada ligi andmetele ilma IT-juhi vahenduseta. Meeskond tuli kaasa ilma suurema veenmiseta, sest kõik said aru, et seda oli tarvis. Programmi juurutamisel ei tekkinud ühtegi jama. Enam ei saa niisama „mulli ajada“ – kõik info on klaar ja otsustamine faktipõhine. Qliki kasutuselevõtt on tinginud ühtlasi selle, et ettevõte on hakanud  panustama enda andmete kvaliteedi parandamisse – see võimaldab saada veelgi paremaid tulemusi Qlikilt.

Lisaks:

Loe ka SLO kogemust QlikSense võlglaste töölaud lahendusega meie blogist

“Tänu Võlglaste Töölauale sai lahendatud murekoht, kus võlgnik püüab erinevaid osakondi kasutades süsteemist läbi murda ja võlgu kasvatada. Nüüd jääb raha ettevõttesse.”

Heiki Laantee
SLO AS Finantsjuht / Juhatuse liige