Kredex logo

“Qlik´i abil on küllaltki lihtne avastada vigaseid algandmeid. Need paistavad kokkuvõtetes anomaaliatena kohe välja. Väga mugav vahend andmete kvaliteedi kontrollimiseks.”

Kalmer HallikoIT ja arendustööde projektijuht

Taustainfo

Sihtasutus KredEx on loodud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt rohkem kui 15 aasta tagasi eesmärgiga parandada Eesti ettevõtete jaoks mitmesuguste finantsteenuste kättesaadavust ja toetada inimeste eluasemetingimuste parandamist ning energiasäästu elamumajanduses. Viimastel aastatel on eraldi suunaks kujunenud silmapaistvalt innovaatiliste ning perspektiivsete alustavate ettevõtete – nn. „startup-ide“ toetamine lisaks finantsteenustele ka organisatsiooniliselt – läbi vastava kogukonna loomise ja arendamise.

Väljakutse

Alguses oli KredEx väike organisatsioon ning kõik vajalikud aruanded ja kokkuvõtted sai tehtud Exceli abil. Kuid ajapikku tegevusmaht kasvas ning teenuste portfell muutus üha keerulisemaks. Vastavalt kasvas ka töödeldav andmemaht. Juurde tuli uusi andebaase. Regulaarsete ülevaadete saamine finantskohustustest kujunes järjest suuremaks väljakutseks. Tekkis vajadus leida Excelile tõhusam alternatiiv.

Lahendus

Kontaktid Infovaraga tekkisid meil aastal 2005. Kuna Qlikí loogika tundus arusaadav ning intuitiivselt selge – teatud osas sarnaneb ju Excelile, siis võtsime Qlikí pärast mõningaid katsetamisi kasutusele aruandluse ja analüüsitarkvarana. Kasutajate gruppe on KredExis kaks. Qlikí abil koostatakse jooksvat finantsaruandlust ning perioodide kokkuvõtteid. Seda teevad kõigi astmete juhid ning muud võtmeisikud. Teise kasutajagrupi  moodustavad finantsjuht ning analüütikud, kes jälgivad kohustuste portfelli riske ning koostavad
finantsprognoose. Sealjuures on meie jaoks oluline, et Qlik on paindlik allikate osas. Saame andmeaita koondada prognooside jaoks vajalikud algandmeid väga erinevatest allikatest, mitte ainult tavalistest andmebaasidest .

Saadud kasu

Põhiline kasu, mida me oleme saanud tänu Infovara poolt loodud Qlik´i lahendustele, on väga suur tööaja kokkuhoid. Kui varem võis kuluda mõne numbri välja selgitamiseks nädalaid, siis nüüd kulub selleks paar näpuliigutust. Töö on palju lihtsam ja tulemused väga palju kiiremad. Eraldi boonus – võimalus „surfata“ aruannetes ajaliselt tagasi ja vahel ka edasi. Ei ole vaja avada vanade aruannete faile ning neid kõrvutada. Kogu ajalugu on „live- is“. Nagu juba varem nimetatud – lisaks võimaldab Qlik meil avastada kõrvalekaldeid algandmetes ehk siis kontrollida andmekvaliteeti. Oleme oma aruandluse ja analüüsitarkvara valikuga igati rahul. Suheldes KredExi sõsar- organisatsioonidega lähemates naaberriikides on selgunud, et ka seal on igal pool kasutusel Qlik ja sealjuures positiivse tagasisidega.