“Qlik sünteesib aruande väga kiiresti ning täpselt selliselt, kuidas vajalik. Ei ole olemas vaid kümmet konstantset aruannet, vaid saan ise modelleerida, millisest aspektist ma mingit parameetrit vaadata soovin. See annab suure aja kokkuhoiu.”

Katrin LutsJuhatuse esimees

Taustainfo

SA Tallinna Lastehaigla on ca 750 töötajaga meditsiiniasutus, mis on tuntud seepärast, et tegemist on ainukese üksnes lastega tegelev haiglaga Eestis.

Väljakutse

Töö vajab pidevat analüüsi ning selleks et analüüsiks saadavaid andmeid kokku koguda, kulub väga palju tööjõudu. Saame iga numbrilise näitaja erinevast aruandest. Kokkuvõttes saabub meile aruandeperioodi lõpus kümme erinevat aruannet, mis näitavad eri numbreid. Et nende numbrite vahel seoseid luua, peab tegema lisa Exceli tabeli, ning et saaks numbreid omavahel võrrelda, siis peab tegema sama. See on väga ajamahukas. Otsisime võimalusi tööd lihtsustada.

Lahendus

Valisime 2016. aastal Infovara ning Qlik´i, kuna need vastasid kõige paremini meie hankes esitatud tingimustele. Kõigepealt võtsime Qlik´i kasutusele erinevate statistiliste näitajate kohta ülevaate saamiseks. Haiglat puudutav statistika on väga laia haardega, hõlmates näiteks haigete hulka, voodipäevade arvu, operatsioonide arvu jmt. Samuti jälgime Qlik´i abiga haigekassaga tehtud lepingu täitmist – kuna see on väga põhjalik leping, on ka palju ridu, mida jälgida. Oleme viimas Qlik´i ka raamatupidamist, struktuuriüksuste tulusid ning kulusid. Qlik võimaldab meil kiiresti vastuseid saada tekkivatele küsimustele ning näha, kuidas numbrid kujunevad ning mis on numbrite taga. Hetkel veel kasutab programmi haigla juhtkond, kuid lähitulevikus hakkavad sellega tegelema ka osakondade juhid – neid ootab ees Infovara koolitus. Võtsime programmi hiljaaegu kasutusele ning tegeleme alles programmi juurutamisega.

Saadud kasu

Info on kiiresti kättesaadav ning analüüs tuleb sellisel kujul nagu parasjagu tarvis. Ei ole olemas vaid kümme konstantset aruande tüüpi, vaid saan ise modelleerida, millisest aspektist mingit parameetrit vaadata soovin. See annab omakorda suure aja kokkuhoiu. Enam ei pea ootama kuu lõppu, et saada andmeid kätte – saame vaadata kõiki asju tänase päeva seisuga.