Ragn logo

„QlikView´l on täidetud kõik need kriteeriumid, mis ühel heal ärianalüüsitarkvaral olema peab: need on lihtsus, kiirus ja kasutusmugavus,“

Argo Rannametsadministratiivjuht

Taustainfo

Ragn-Sells AS on üks Eesti suurimaid jäätmekäitlusettevõtteid, nende käive on ligi 19 mil eurot aastas. Ettevõttes töötab täna 265 inimest, neil on igapäevaselt töös 125 autot, mis sõidavad kokku 3,5 miljoni kilomeetrit ning nad käitlevad ligikaudu 150 erinevat jäätmeliiki.

Väljakutse

Ragn-Sells on piisavalt suur ettevõte ning vastavalt ka nende infohulk on väga suur. Andmete kogumise ja aruandluse efektiivsuse tõstmine on ettevõtte tulemuslikkuse seisukohalt väga oluline. Alustati Exceliga, et andmeid automaatselt laadida ja laiali saata, edasi tuli MS Access, aga need ei rahuldanud ega andud oodatud tulemust.

Lahendus

2004 võttis Ragn-Sells kasutusele QlikView ning tänaseks on analüüsivaadetega kaetud kogu ettevõte. Lisaks tavapärastele valdkondadele nagu finants- ja müük kasutatakse QlikView’d edukalt käitluse ja transpordi analüüsimisel, mis on ettevõtte põhitegevused, ning samuti muuhulgas näiteks tugitegevuste nagu IT ja personali juhtimisel.

Saadud kasu

Kokkuvõttes on QlikView kasutuselevõtt toonud ettevõttele palju lisaväärtust – kasvanud on juhtide teadlikkus, tänu paremale andmete kättesaadavusele ja töödeldavusele osatakse vastu võtta kvaliteetsemal tasemel juhtimisotsuseid. Lisaks loomulikult ka aja kokkuhoid. QlikView on väga hea töövahend selleks, et anda inimesele endale otsustusõigus. Ei ole standardvaateid, mis piiraks analüüsitegevust, kasutaja saab ise otsustada mida ja mis nurga all analüüsida. QlikView´l on täidetud kõik need kriteeriumid, mis ühel heal ärianalüüsitarkvaral olema peab: need on lihtsus, kiirus ja kasutusmugavus lõppkasutaja jaoks.