Haridus logo

“Peale Qliki kasutuselevõttu on vähenenud ministeeriumile esitatavate lihtsate päringute hulk, kasvanud on aga erinevate haridusvaldkonnas tegutsevate inimeste üldine teadlikkus”

Aune ValkAnalüüsiosakonna juhataja

Taustainfo

Haridus- ja Teadusministeerium tegeleb hariduspoliitika kujundamise ja elluviimise korraldamisega. Ministeerium määrab kindlaks Eesti hariduse edasised tegevussuunad, kaasates sealjuures erinevaid osapooli.

Väljakutse

2004. aastal lõi ministeerium Eesti hariduse infosüsteemi, mis hõlmab erinevaid õppetasemeid ja osapooli (õpilased, õpetajad, koolid) puudutavat infot. Andmebaas on väga rikkalik ning et see info ei jääks ainult üksikute kasutajate kätte, oli vaja leida lahendus andmete laiemaks jagamiseks. Kuni Qliki või muud jagamist võimaldavat tarkvara esialgu ei kasutatud, oli infot võimalik kätte saada üksnes päringute kaudu Exceli tabelitena. Päringutele vastamine on aga ajamahukas ülesanne.

Lahendus

Kõigile huvilistele on juba mitu aastat kättesaadav Qliki tarkvaral baseeruv veebileht www.haridussilm.ee. Sealt leiab näiteks tulemusnäitajad koolide kohta – kui hästi koolil läheb, kui palju on katkestajaid, kui paljud lõpetajad lähevad edasi õppima ja kui edukalt nad seda teevad, kui paljud õpilased osalevad huvitegevuses koolis või väljaspool seda jne. Qliki tarkvaralahenduse mõtlesime välja ise koos ministeeriumi analüütikute ning arendajatega. Veebilehel olev info on mõeldud nii kooli juhtkonnale, lapsevanematele, teadlastele kui teistele
huvilistele. Praegu on HaridusSilmas sisalduv info suunatud nö keskmisele kasutajale, kuid tulevikus võiks võtta suunaks selle, et lähtuda erinevat tüüpi kasutajate vajadustest ja oskustest.

Saadud kasu

Peale Qliki kasutuselevõttu on vähenenud lihtsate päringute hulk ministeeriumile, kasvanud on erinevate osapoolte üldine teadlikkus selles osas, milliseid andmeid üldse kogutakse. Samuti osatakse nüüd küsida lisainfot, mille peale varem ei tuldud. Peamine võit on haridusvaldkonnas tegutsevate inimeste teadlikkuse kasv.