G4S

“QlikView kasutuselevõtu järel kulus mahukate finantsraportite koostamisele senise nelja päeva asemel kaks tundi.”

Diana PaakspuuG4S finantsplaneerimise ja -analüüsi osakonna juhataja

Taust

Rahvusvahelise kontserni G4S põhitegevusalaks on turvateenuste osutamine. Kontserni 2014. aasta kogukäive oli 8,4 miljardit eurot. G4Si tütarettevõtetes rohkem kui 100 maailma riigis töötab kokku üle 611 000 inimese. Eestis ettevõttes on 2600 töötajat, üle 48 000 kliendi ning firma aasta käive on 60 miljonit eurot.

Vajadus:

Kuna G4S tegutseb üle Eesti, oli tarvis leida lahendus, mis aitaks senisest hõlpsamalt finantsandmeid kuvada ja raporteerida ning oleks sobilik suurele kasutajaskonnale. G4S kasutab SAP majandustarkvara, kust andmete
kättesaamine on keeruline. Sageli oli tarvis teha korraga üle saja raporti ning selleks kulus Excelis mitu päeva. Olukorra muutis veelgi kriitilisemaks see, et andmed tuli seejärel raporteerida hoopis teistsuguse struktuuri järgi peakontorisse Londonis.

Lahendus:

Firmas otsustati juurutada QlikView. Protsess koosnes neljast etapist: tarkvara kohandamine ettevõtte  vajadustele koos SAP liidestusega ning kasumiaruande viimine QlikView’sse, Londoni peakontorisse eraldi raporteerimissüsteemi ülesehitamine, bilansi viimine QlikView’sse ning statistika töölaua lisamine, et oleks  võimalik jälgida kasutajate käitumist ja tarkvara funktsionaalsust.

Kõige rohkem aega võttis tarkvara kohandamine ettevõtte vajadustega. Muuhulgas oli vaja ehitada QlikViewsse kontserni finantstulemuste konsolideerimisreeglid ning luua nutikas kasutajate süsteem, kus iga üksus näeks vaid teda puudutavat infot. Tarkvara juurutamine läks 58 kasutaja seas ladusalt. Statistika töölaud näitab, et  QlikView’d kasutatakse ettevõttes igapäevaselt. QlikView’d kasutab ka G4Si juhatus oma igakuistel juhtkonna
koosolekutel, mistõttu täiendavaid presentatsioone igakuiste tulemuste kohta ei ole vaja, sest lisaks numbritele kuvatakse QlikView’s ka graafikuid. Samuti kujunes ootamatult menukaks äriüksuste hulgas algselt eelkõige finantsosakonnale kasutamiseks mõeldud raamatupidamiskonteeringute detailne vaade.

Tulemus: Märkimisväärne ajaline võit, sest suur hulk regulaarsete raportite koostamist jäi ära.Ka juhatuse koosolekul kasutatakse nüüd QlikView’d, mis aitab samuti ajas võita. Ja kuna tarkvara võimaldab igal kasutajal endal mugavalt näha detailsemat vaadet, tekib juhtkonnal ka vähem küsimusi. Töötajate hulk finantsosakonnas on jäänud küll samaks, kuid nüüd saavad nad oma teadmisi ja oskusi rakendada rohkem väärtust loovates tegevustes.