Estraveli logo

Tausta info

Estravel on Eesti ja Baltimaade suurim reisibüroo, mis on turismiturul tegutsenud alates 1988. aastast. Estraveli tugevusteks on hea klienditeenindus, ettevõtte kõrge usaldusväärsus ja eeskujulikud tehnoloogilised  lahendused.

Vajadus:

2011. aastal aitas ettevõte reisiunistust täide saata üle 100 000 inimesel. Samal aastal oli aga näha langust – seda eriti lennupiletite sektsioonist. Kuna oli aga teada lennureisijate arv Eestis oli tõusnud, siis oli selgusetu, millest tekkis reisibüroo müükide langus. Nii tekkiski palju küsimusi, kuid oli selgusetu, kuidas panna eri päritoluga numbrid neile küsimustele vastama.

Andmed olid nii keskses andmebaasis, MailChimpis, MPSis, majasiseses müügiinimeste aktiivse tööaja andmebaasis ja mujal. Samuti oli pidev probleem sellega, et kõik osakonnad tahtsid IT- osakonnalt eri raporteid, mis võisid pidevalt ka muutuda. Töömaht oli aga IT-osakonna jaoks liiga suur. Arenemisvõimalusi oli ka teistes osakondades. Näiteks on klientide käitumise jälgimisel oluline Estravelil platinumklubi, mille liikmete keskmine tellimus on märkimisväärselt kasumlikum.

Lahendus:

Eelpool toodud probleemi lahendamiseks võeti kasutusele QlikView. Esialgse lahenduse väljatöötamine ja andmete kättesaamine võttis Andres Kukke ja Estraveli IT-poole koostöös ühe õhtu. QlikView kasutuselevõtt oli väga kerge. QlikView rakendust püütakse kasutada võimalikult erinevatel tasanditel. Juhtkond saab iganädalasi ülevaateid, kuidas firmal läheb. Tooteosakond jälgib rakenduse abil, mis tooted moodustavad portfoolio, missugune on kasumlikkus, millised on tarnijad jne. Ka turunduse osakonna elu on läinud lihtsamaks, kuna nüüd on võimalik jälgida kampaania tulemusi. Kvaliteedi osakonna eesmärk on olnud alati olla teistest paremad – seepärast on välja kujundatud väga selged teenindusnõuded ja – mõõdikud, mida hea Qliki abil jälgida. Jälgitakse ka erinevaid kliendigruppe ja nende liikumist.

Tulemus:

Peale Qliki kasutuselevõttu selgus, et algselt probleemiks olnud languse põhjuseks oli olnud kahe lennufirma müügi vähenemine varasematel aastatel. Vastamine võttis aega mõne minuti! Näiteks on ka oluline selgunud info, et 41 protsenti reisipäringutest tuleb peale tööpäeva. Samas on väga selge seos selle vahel, kui kiiresti vastatakse päringutele ning kuidas läheb müük. Seega on järeldatud, et 24 tunni tellimiskeskuse töö on väga olulise tähtsusega ning seal ei saa töötajate arvu kindlasti vähendada.

Kui varem oli ettevõte teinud erinevaid arendusi, ei olnud nad pööranud tähelepanu sellele, milline on info kvaliteet, mis kokku jookseb. Selgus, et info kvaliteedi tõusule aitab palju kaasa info automatiseerimine. Andmebaasi kvaliteedi parendamine on ka üks suuremaid saavutusi. Edaspidiseks on ettevõte seadnud eesmärgiks vaadata rohkem tulevikku ning vähem minevikku analüüsida.