Ärianalüüsi terviklahendused

Konsultatsioon - Tarkvara - Juurutamine

Loe klientide kasutuskogemustest
Qlik - piiramatute võimalustega analüüsiplatvorm

Qlik toetab kõiki teie BI ehk business intelligence vajadusi – uuri andmeid, analüüsi ja avasta seoseid, lahenda äriküsimusi.

Tänu Qlik’i ainuomasele andmeid seostavale tehnoloogiale on teie andmed erinevatest allikatest alati nähtaval ja saate kasutada paindlikke uurimisvõimalusi või leida kiireid vastuseid lihtsate otsingute ja valikute abil.

BI kasutuselevõtt ei ole projekt, vaid protsess

Ärianalüüsi ehk Business Intelligence protsessi tulemuslikkuse seisukohast on olulisim kaardistada kõigepealt õiged eesmärgid ning ärianalüüsi tarkvara kasutajate vajadused.

Seejärel tulevad andmed, nende seostamine ja vaadete loomine ning juurutus, koolitused ja tugi. Protsess võib võtta 1-3 kuud, sealjuures toetades teie ärianalüüsi tarkvara kasutuselevõtu igat sammu.

Abiks on meie pika kogemusega eksperdid

Meie konsultandid on ärianalüüsiga tegelenud juba ligi viisteist aastat ning teinud sadu projekte erinevates analüütikat sisaldavates valdkondades.

Kogemused kõigi Eestis enamlevinud tarkvarade ja platvormide seostamisel ning ärivaldkondade nõustamisel annavad parima tulemuse ja aitavad kokku hoida nii teie aega kui raha.

Ärianalüüs aitab igas valdkonnas

Video Thumbnail
Ärianalüüsi kasutades saavad transpordi- ja logistikafirmad:
 • Ühendada andmed mistahes allikatest ning näha tervikpilti kogu oma tarneahelast – alates toorme  kogumisest kuni valmistoodangu jõudmiseni lõppkliendini.
 • Jälgida reaalajas ja analüüsida detailideni iga logistikaahela lüli käitumist ja selle kasumlikkust, leides optimaalseima tarneteekonna kliendini.
 • Kontrollida tarnijate, koostööpartnerite tegevuste vastavust lepingutingimustele ja ning leida võimalusi lepingutingimuste parandamiseks.
 • Muutuvkulude kontrolli alla hoidmiseks analüüsida eraldi iga tellimuse põhiselt veoseid, marsruute, veofirmasid, pakkumisi, broneeringuid, tollidokumentide andmeid, maksete tegemist ja laekumisi ning muid olulisi ärianalüütikat nõudvaid andmeid.
Ärianalüüsi kasutades saavad finantsasutused ja kindlustusfirmad:
 • Omada terviklikku ülevaadet ja kontrolli kogu portfelli üle nii klientide, toodete, haldurite või mistahes kategooriate lõikes ning tänu läbipaistvusele hoida kulud kontrolli all.
 • Segmenteerida kliente ning paremini suunata oma tooteid õigele segmendile ning pakkuda õiget toodete ja teenuste valikut hoidmaks kasumlikke kliente.
 • Analüüsida klientide krediidi- ja tegevusriske ning hinnata kahjuriski laenuportfellis.
 • Tagada õigusnormidele vastavus ja paljastada pettust tänu süstemaatilisele uurimisele ja aruandlusele.
 • Anda võtmetöötajatele ärianalüüsiks vajaminevad tööriistad iseseisvate ja õigete otsuste kiireks vastuvõtmiseks võimaldada neile kontrollitud ligipääsu vajalikele andmetele.
Ärianalüüsi kasutades saavad tootmisfirmad:
 • Nõudlusepõhise tootmise planeerimiseks sünkroonida tootmise, tarnimise ning turustamisega seotud protsessid ning omada ülevaadet kogu tarneahelast alates toorainete laost kuni müügitellimusteni.
 • Jälgida kõiki toiminguid reaalajas ja hoida kasumimarginaalide säilitamiseks hinnad kooskõlas peamiste kulunäitajatega, analüüsida ja vähendada tootmisvigade tekkimist.
 • Jälgida kõigi oluliste tootmisressursside kasutamist ja masinate koormatust, et tõhusamalt varasid hallata ja efektiivsust tõsta.
 • Maandada tarnijate ebakindluse, nõudluse ja kulude kõikumise või tootearendusega seotud riske.
 • Tõhustada tootmisprotsesse ja rakendada täiuslikumalt Six Sigma, Lean või tegevuspõhist kuluarvestust.
Ärianalüüsi kasutades saavad tervishoiuteenuste pakkujad:
 • Parandada patsiendi eest hoolitsemist ja lühendada ooteaegasid, koordineerides ressursse patsientide tegelike vajadustega.
 • Parandada patsientide ravikvaliteeti läbi kohese ligipääsu diagnostilisele infole, vähendades sel moel võimalusi meditsiiniliste eksimuste tekkeks.
 • Vähendada tervishoiu jooksvaid kulusid läbi parema ressursside kasutuse, optimeeritud laoseisu, koordineeritud sisseostu ning tarnijate tegevusanalüüsi.
 • Hallata ja automatiseerida aruandlust Haigekassaga ja erinevate allüksustega, optimeerida tulutsüklit alates hüvitismaksete käsitlemisele kuluvast ajast ning kulude kokkuhoiust.
 • Varustada erineva taseme tervishoiutöötajaid otsuste vastuvõtmiseks vajaliku infoga kõikjal ja igal ajal.
Ärianalüüsi kasutades saavad telekommunikatsiooni- ja meediafirmad:
 • Saada lihtsalt ja kiiresti ülevaade klientidest koos kõigi nende nii täna kui minevikus kasutatud või kasutamata jäetud teenustega tõhustamaks rist- ja juurdemüüki.
 • Segmenteerida turgu vastavalt oma vajadustele nii klienditunnuste kui reaalsete ostude põhjal, jälgida kampaaniate mõju ning teha personaalseid hästi suunatud pakkumisi.
 • Täpselt mõõta ja analüüsida kampaaniate tulemusi, siduda online kampaaniate info offline müügiga ning saada adekvaatne ülevaade erinevate meediakanalite efektiivsusest.
 • Parandada kliendi rahulolu ja lojaalsust, viies kliendi ’loksutamise’ miinimumini, hoida pika-ajalisi kliendisuhteid ning suurendada keskmist tulu kasutaja kohta.
 • Koordineerida kõiki olulisi protsesse, alates klienditeenindusest, arvete väljastamisest kuni sisseostetavate teenuste ja varustuseni välja.
Ärianalüüsi kasutades saavad juhtivad tarbekaupade, jae- ja hulgimüügifirmad:
 • Segmenteerida turgusid, detailideni analüüsida konkurente, tarnijaid ja kliente, et teenida maksimaalset kasumit erinevates kategooriates
 • Mängida läbi tulevikustsenaariume, reaalajas jälgida ning reageerida väga muutlikele muutuvkuludele, analüüsida ja vähendada püsikulusid, jälgida omahindade mõju kasumile.
 • Integreerida jaemüügi andmeid kliendi müügi infoga määratlemaks muutusi nõudluses ja nende mõju tarneahelale
 • Analüüsida kaubakäivet erinevate kategooriate, kaubagruppide ja üksiktoodete kaupa üle kogu jaemüügiketi avastamaks slow-mover tooteid, parandamaks käibekiirust ning rahavoogusid
 • Jälgida kampaaniate kasumlikkust ajas ja kaasnevate toodete käivet, rakendada läbipaistvat hinnapoliitikat tõhustamaks müüki ja kasvatamaks kasumit
Ärianalüüsi kasutades saavad kommunaalteenuste firmad:
 • Parandada nõudlusprognooside täpsust ja kohandada tegevust vastavalt turu muutusele.
 • Kergendada ärifunktsioonidevaheliste andmete analüüsi, vähendada aruandlusega seotud haldus- ja infotehnoloogilisi kulusid.
 • Suurendada finants- ja regulatsiooniriskide etteennustatavust ning kontrolli.
 • Tõhusamalt kasutada kulutusi müügile, turundusele ja teenuste osutamisele.
 • Paremini uurida klientide ostukäitumist ning suurendada kliendirahulolu.
Ärianalüüsi kasutades saavad avaliku sektori ettevõtted ja riigiasutused:
 • Laiendada ja parandada kodanike ise-teenindust läbi ava-andmete kättesaadavakstegemise
 • Muuta käsitsi tehtavad protseduurid automaatseteks üksteist täiustavateks protsessideks.
 • Võimaldada erinevate andmete kooskasutamist ja info jagamist asutuste, osakondade, programmide vahel.
 • Efektiivsemalt kasutada avaliku sektori ressursse – ruume, sisseseadet, sidevahendeid, inimesi.
 • Parandada koostööd erasektoriga, hinnata alltöövõtu ja koostöö kandidaate, valida töötajaid.

Planeerimine ja juurutamine ekspertide abiga

Meie eesmärk on aidata kõigil Eesti juhtidel vastu võtta õigemaid juhtimisotsuseid.

Meie kompetentside hulka kuulub:
 • Suured kogemused ja teadmised ärianalüüsist – meie konsultandid on ärianalüüsiga tegelenud juba ligi kümme aastat ning teinud sadu projekte erinevatel elualadel.
 • Suured kogemused majandustarkvara ja ärianalüüsi platvormide seostamisel, et koguda kogu ettevõtte info ühtsesse juhtimissüsteemi.
 • Võimalus kaasata projektidesse erinevate valdkondade eksperte ja konsultante.
Ärianalüüsi meeskond

Kasulikku lugemist

kuidas alustada ärianalüüsiga

Kuidas alustada ärianalüüsiga?

Ärianalüüsi konsultantide poole pöördutakse tihti sooviga “tahaks oma andmed kokku saada ühele pildile”. Qlik on selleks ideaalne tööriist kuna võimaldab kiiresti ühendada andmed erinevatest allikatest.

Loe lähemalt
maailma parimad praktikad finantsjuhtimises

Maailma parimad praktikad finantsjuhtimises

Finantsjuhtimisel visuaalide loomine on üks olulisemaid osasid. Kuivalt esitatud andmed võivad otsustamisel jätta olulised detailid tähelepanuta samal ajal kui hästi koostatud visuaalid võivad aidata hoida aega kokku ja langetada paremad ja keerukaid otsuseid lihtsamalt.

Loe lähemalt
viis lõksu andmete visualiseerimisel

Viis lõksu andmete visualiseerimisel

Kas oled viibinud seminaril või koosolekul, kus ekraanile näidatakse graafikut, mille mõistmine nõuab üleloomulikke võimeid? Loe viie erineva lõksu kohta, kuhu võib andmete visualiseerides langeda

Loe lähemalt