Telekommunikatsioon

Koordineeritud protsessid tõstavad tulu

Kiirelt muutuval telekommunikatsiooniturul võidavad need, kes suudavad olla kliendikesksemad, luua sünergiat teenustepakettidega ja pakkuda uudseid teenuseid ning seeläbi tõsta kaubamärgi väärtust. Tõhusad analüüsisüsteemid võimaldavad koordineerida kõik olulised protsessid, tõsta koosturunduse ja ristmüügi efektiivsust ning seeläbi klientide lojaalsust ja keskmist tulu kasutaja kohta.

QlikView võimaldab juhtivatel telekommunikatsiooni firmadel: 

 • Saada lihtsalt ja kiiresti ülevaade klientidest koos kõigi nende nii täna kui minevikus kasutatud või kasutamata jäetud teenustega ning teha personaalseid hästisuunatud pakkumisi
 • Parandada uute teenuste väljatöötamist, hinnakujundust ja turustamist
 • Suurendada keskmist tulu kasutaja kohta
 • Parandada kliendi rahulolu ja lojaalsust, viies kliendi ’loksutamise’ miinimumini
 • Koordineerida kõiki olulisi protsesse, alates klienditeenindusest, arvete väljastamisest kuni sisseostetavate teenuste ja varustuseni välja

Sünkroniseeri protsesse saavutamaks efektiivne ärimudel

Ükskõik, kas tegemist on telefonikaabli, kaablivaba, elektri, lairibasüsteemi või kombineeritud teenustega, infrastruktuuri ja ärisüsteeme on vaja ühtlustada kõigil. QlikView pakub enim seda selgust, mis on eelduseks tõhusale toimimisele.

Kliendid räägivad


„Enne QlikView’d ei olnud meil otsuste tegemiseks head ülevaadet jooksva kuu tulust või tehingute analüüsi, mis oli kriitilise tähtsusega teadmaks kuidas äritegevust parandada,”

Suresh Vadakath, Stateegilise Planeerimise Direktor, Arbinet

Numbrid räägivad: infrastruktuuri sektor

 • Väärtus ajas

  3,8 kuud kasutuselevõtuks keskmiselt
  37% vähem ajakulu
  info leidmisele
  28% juurutasid QlikView vähem
  kui kuuga
  67% juurutasid QlikView vähem
  kui 3 kuuga
 • Otsene kasu

  29% otsene tulude kasv
  33% tootlikkuse kasv
  23% parem rahavoog
  33% vähenes tegevuskulu
 • Kokkuhoid

  31% vähenes BI tööjõukulu
  20% vähem tööjõukulu
  aruandluses
 • Rahulolu

  6,9 kuud keskmine
  tasuvusperiood
  92% klientide rahulolu
  183% investeeringutasuvus

Qlik Sense detailse kasutusjuhendi vaatamiseks palun registreeri end.
Lubame, et ei avalda kolmandatele isikutele sinu andmeid.

Nimi *

Ettevõte *

Amet

E-posti aadress *

Telefon *

×

Qlik Sense Desktopi tasuta allalaadimiseks palun registreeri end.
Lubame, et ei avalda kolmandatele isikutele sinu andmeid.

Nimi *

Ettevõte *

Amet

E-posti aadress *

Telefon *

×

QlikView täisfunktsionaalse ühe arvutile loodud versiooni allalaadimiseks palun registreeri end.
Lubame, et ei avalda kolmandatele isikutele sinu andmeid.

Nimi *

Ettevõte *

Amet

E-posti aadress *

Telefon *

×