Õige ärianalüüsi platvorm on paindlik ja turvaline

Paljud ettevõtted on aru saanud, et analüütiline võimekus võib anda olulise konkurentsieelise ning Eestis on teatud mõttes käima läinud ärianalüüsiga tegelemise buum. Kuid ärianalüüs on pidevalt arenev, nõudlik ja mitmest muutujast sõltuv valdkond. Et see tõesti teeniks ettevõtte huve, ei piisa vaid IT või arendusjuhile tarkvaraprojekti ülesande kätteandmisest, vaja on nii ettevõtte valmisolekut muutusteks kui ka õiget tarkvaraplatvormi. Ärianalüüsi ehk BI (Business Intelligence) kasutuselevõtt ei ole projekt vaid protsess ja juhtiv roll selles peab kindlasti olema ärikasutajatel – IT ei saa ju müügijuhile öelda, mida või kui palju ta peaks järgmisel aastal müüma. Nii peab ka kaasaegne ärianalüüsi platvorm toetama võimalikult laia ringi infotarbijate vajadusi.

Siin on mõned põhimõtted, millest võiks ettevõte ärianalüüsiks mõeldud tarkvaraplatvormi valimisel lähtuda.

Erinevate andmehulkade lõimimine tervikuks
Ärianalüüsi platvorm peaks olema võimeline lõimima erineva päritoluga andmed üheks tervikuks. Sageli asuvad firma andmed erinevates keskkondades ning nende kokkutoomine ja nende vahel seoste loomine tundub olevat keeruline ja ajamahukas väljakutse. Hea analüüsi platvorm ei võta infot vaid andmetabelitest, majandustarkvarast või andmelaost – vaid haarab andmeid nii veebilehtedelt, turundus- või kliendihalduse tarkvaradest ning teistest ettevõttele olulistest rakendustest, asugu need ettevõtte serverites, pilves või mujal.

Samuti peaks kasutajad saama ise luua seoseid erinevate andmete vahel, et võrrelda omavahel võimalikult erinevaid andmehulkasid, sest ainult nii on võimalik teha suuri avastusi. Kui tarkvara annab liiga kitsalt ette, milliseid andmeid saab kasutada või millised on seosed nende vahel, siis näeme ka tõenäoliselt vaid osa loost. Erinevaid seoseid luues ja andmeid kokku viies võib saada vastuseid küsimustele, mida isegi ei osatud küsida. Lahendus peaks võimaldama andmetega „mängida“ … Enamasti me teame seda, milline oli meie eelmise kuu müük, aga millised tooted jäid müümata, sest neid ei olnud laos? Milliseks võiks müük kujuneda, kui probleemid tarnetega ära lahendada? Vaid nii on võimalik teha faktipõhiseid otsuseid, mis arvestavad kõiki erinevaid tegureid.

Paindlikkus ja kasutajasõbralikkus aitab kaasa kasutuselevõtul
Hea ärianalüüs platvorm on arenemisvõimeline ning paindlik, võimaldades ehitada ise vajadusest lähtuvalt rakendusi. Samuti peaks saama ühendada platvormi teiste, väliste rakenduste ning andmebaasidega. See on oluline just info jagamise seisukohalt. Näiteks peaks saama kasutada ärianalüüsi platvormiga loodud graafilisi vaateid oma kodulehel, siseveebis või majandustarkvaras. Säilitades seejuures kogu filtrite funktsionaalsuse ja dünaamilisuse.

Platvormiga toimetamine võiks olla lihtne ning jõukohane kõigile firma töötajatele. Iga uus liigutus ei peaks nõudma uue oskuse omandamist ja IT-spetsialisti sekkumist – piisata võiks vaid programmi kasutamisloogika omandamisest. Igal kasutajale antakse võimalus ise uusi graafilisi vaateid luua ja olemasolevaid vajadusel muuta või täiendada.

Tarkvara abiga võiks saada andmetele ühtmoodi ligi nii mobiilist kui arvutist. Lisaks ligipääsule peavad ka ekraanipildid kohanduma vastavalt seadmele. Samuti peab säilima kasutusmugavus nii puutetundlikul kui ka hiirega juhitaval ekraanil.

Turvalisus kõrgeimal tasemel
Kasutatavate andmetega ei tohiks olla võimalik manipuleerida – andmed peavad olema usaldusväärsed. Kasutatavaid andmeid ei tohiks olla võimalik muuta vastavalt oma suvale, vaid muudatuste tegemine peab põhinema kindlatele reeglitele ning muudatuste sisseviimine võiks olla tagant järele tuvastatav. Käest-kätte käivates Exceli tabelites võivad sisse tekkida vead, mida on keeruline märgata. Hea platvorm aitab vigu märgata ning neid edaspidi vältida.

Samuti peab ärianalüüsi platvorm tagama kõrgeimal tasemel andmete turvalisuse. Esmalt peab olema võimalik hõlpsalt reguleerida, millised andmed ja graafilised vaated on erinevate kasutajate jaoks kättesaadavad ja millised mitte. Teiseks peab saama andmeid kaitsta kopeerimise ja läbi selle väärkasutamise eest.