Qlik’i eelised

Miks QlikView nii eriline on? 

QlikView on uue põlvkonna ärianalüüsitarkvara ning tal on palju eeliseid võrreldes traditsioonilise äritarkvaraga.

QlikView kasuks on lihtne otsustada, sest see on ainulaadne: 

  • Seostatud otsingut ei võimalda ükski teine ärianalüüsiprogramm sellisel moel, nagu teeb seda QlikView. Traditsioonilised majandus- ja analüüsitarkavarad annavad raporteid selle kohta, mis on toimunud,  QlikView abil näed ka numbrite taha – mis jäi toimumata ja miks.
  • Andmete visualiseerimine on kõrgemal tasemel kui üheski teises programmis. Visuaalsus ei seisne ainult diagrammides ja graafikutes, vaid seoste nägemises ja andmetele tähenduse omistamises. QlikView abil näete oma andmeid täiesti uues valguses!
  • Lihtne kasutada, ega nõua IT eriteadmisi. Kui saadakse hakkama oma kodulehel navigeerimisega, siis ei teki probleeme ka QlikView kasutamisega.
  • Juurutamise aeg ja investeeringu tasuvus on kiiremad kui enamuse teiste ärianalüüsiprogrammide puhul. Keskmiselt kulub QlikView kasutuselevõtuks kuni 3 kuud ning investeeringutasuvus on alla poole aasta ning protsess ei nõua olulist lisaressurssi ettevõttelt, kuna programmi aitavad tööle panna Infovara kogemustega konsultandid. Vähe sellest, QlikView tõstab  ka juba olemasolevate tarkvarade tasuvust, kuna võimaldab neis sisalduvaid andmeid paremini kätte saada ja seostada teiste andmebaasidega ning analüüsida.
  • Otsene rahaline kasu tuleb sellest, et oluliselt väheneb info otsimisele kuluv aeg, keskmiselt  45,4%. Lisaks tööaja kokkuhoiule on mõnel juhul juba prototüübi tegemise käigus avastatud kokkuhoiuvõimalusi, mis on ära tasunud nii investeeringu tarkvarasse kui ka andnud otsest rahalist kasu ettevõttele.  Keskmiselt on QlikView investeeringu tasuvus alla poole aasta, kuna kokkuhoid aruandlusele kuluvalt ajalt ning kasu ressursside paremast juhtimisest annavad kiire tulemuse.
  • Ettevõtte andmed on alati käepärast, olgu nad mistahes formaadis või rakenduses, QlikView muudab ettevõtte andmete kättesaamise ja analüüsimise hõlpsamaks. Tänu kasutajaliidesele, mitmekesisele analüüsi- ja visualiseerimisfunktsioonile võimaldab QlikView ettevõtetel saada juba olemasolevasse tarkvarasse ja andmehoidlatesse tehtud investeeringutest veel suuremat kasu.


Qlik Sense detailse kasutusjuhendi vaatamiseks palun registreeri end.
Lubame, et ei avalda kolmandatele isikutele sinu andmeid.

Nimi *

Ettevõte *

Amet

E-posti aadress *

Telefon *

×

Qlik Sense Desktopi tasuta allalaadimiseks palun registreeri end.
Lubame, et ei avalda kolmandatele isikutele sinu andmeid.

Nimi *

Ettevõte *

Amet

E-posti aadress *

Telefon *

×

QlikView täisfunktsionaalse ühe arvutile loodud versiooni allalaadimiseks palun registreeri end.
Lubame, et ei avalda kolmandatele isikutele sinu andmeid.

Nimi *

Ettevõte *

Amet

E-posti aadress *

Telefon *

×