Turundusjuhile

Turundusjuhtidel
on oluline roll

Turundusjuhtidel on oluline roll ettevõtte kasvu ja edukuse tagamisel -  pidev surve kasvatada müüki, tõsta klientide rahulolu ja lojaalsust ning samal ajal kulusid kokku hoida, lisaks veel täpselt ette ennustada tulevikumahtusid, turu- ja klientide käitumisi – ilma väga hea professionaalse spetstarkvarata on adekvaatse tulemuse saavutamine väga vaevarikas.

QlikView turundusjuhile ligipääsu oma valdkonna andmetele ning võimaluse olla iseseisev juhtimisinfo töötlemisel. Juhid saavad ise oma valdkonna andmetega „mängida“, näha seoseid ja planeerida protsesse.

QlikView teeb turundusjuhist oma andmete peremehe:

 • Kampaaniate tasuvuse mõõtmine ei ole ühegi teise tarkvaraga nii põhjalik kui QlikViewga. Milline on kampaaniate kasumlikkus pikema ajaperioodi vältel, kui suur oli kaasnevate toodete osakaal, kuidas kampaania muutis püsiklientide ostukäitumist – need trendid näitavad turundustegevuste tegelikku tulemuslikkust.
 • Turu- ja tarbijauuringute analüüsimine, kliendirahulolu jälgimine või ettevõttesisese motivatsiooni kaardistamine on QlikView’ga kiire ning mitmekülgne. Uuringute tulemusi on võimalik analüüsida koostöös teiste näitajatega – vaadelda kliendiküsitluse tulemusi seostatult müügiga, ühendada turu-uuringu tulemused toodete andmebaasi ja elutsükliga, jne.
 • Tooteportfelli juhtimine tuginedes toote elutsükli analüüsile, uute toodete arendamine tulenevalt turu tegelikust nõudlusest, kampaaniate planeerimine nii, et need vähendaks müügi sesoonsust – need on vaid mõned turunduslikud väljakutsed, mida QlikView lahendada aitab.

QlikView oluline eelis on selles, et positiivsed tulemused üksikus töölõigus aitavad saavutada suurepäraseid tulemusi kogu ettevõttes.

QlikView numbrites:

 • 34% töötajate produktiivsuse kasv
  186% investeeringu tasuvus
 • 96% kliendirahulolu
  23% rahavoogude paranemine
 • 16% kasumlikkuse tõus
 • 20% tegevuskulude alanemine

Qlik Sense detailse kasutusjuhendi vaatamiseks palun registreeri end.
Lubame, et ei avalda kolmandatele isikutele sinu andmeid.

Nimi *

Ettevõte *

Amet

E-posti aadress *

Telefon *

×

Qlik Sense Desktopi tasuta allalaadimiseks palun registreeri end.
Lubame, et ei avalda kolmandatele isikutele sinu andmeid.

Nimi *

Ettevõte *

Amet

E-posti aadress *

Telefon *

×

QlikView täisfunktsionaalse ühe arvutile loodud versiooni allalaadimiseks palun registreeri end.
Lubame, et ei avalda kolmandatele isikutele sinu andmeid.

Nimi *

Ettevõte *

Amet

E-posti aadress *

Telefon *

×