Finantsjuhile ja controller’ile

Rohkem aega sisuliseks tööks

Finantsjuhi ülesanne ettevõttes on  rahavoogude ja investeeringute juhtimine, et olla toeks tippjuhile oluliste otsuste vastuvõtmisel. Nii finantsjuht kui controller peavad omama kõige detailsemat pilti kogu ettevõtte finantsressursist ja -liikumistest.

Tihti kulub aga kogu aeg allüksuste, piirkondade ja tütarettevõte andmete kogumisele ja konsolideerimisele ning sisuliseks analüüsiks jääb väga vähe aega. Allüksused kasutavad  erinevad majandustarkvarasid, pearaamatupidajad on erineva tasemega ning ainus viis tervikpildi saamiseks on lõputu andmete kopeerimine Excelisse. Staatilised aruanded ei võimalda tulevikku prognoosida.

Ärge raisake oma väärtuslikku aega tarbetule käsitööle – las selle teeb teie eest ära programm. QlikView on abiks finantsjuhile oma töö efektiivsuse tõstmisel.

QlikView lisab finantsjuhi ja controlleri tööle tähendust: 

 • Konsolideerimine on automaatne ja kiire, jääb ära käsitsi töö. QlikView suudab hetkeliselt kombineerida andmeid mistahes allikast, olgu kasutusel SAP, Navision või muu majandustarkvara, on  andmed Excelis, XML või CSV formaadis või hoitakse neid Oracle või Microsoft SQL Serveris.
 • Andmete kvaliteet paraneb QlikView kasutuselevõtuga märgatavalt, allüksused koordineerivad omavahel koodisüsteemid ja kasutatava terminoloogia. Paraneb omavaheline arusaamine ja suhtlus, koosolekul ei juhtu enam olukorda, kus juhil on ühed ja allüksuste juhtidel teised andmed.
 • Rahavoogude planeerimine ja ressursside juhtimine on võimalik oluliselt paremini tänu vaadetele,  mis annavad tervikpilti kogu ettevõtte finantsolukorrast ja trendianalüüsidele, mis tulevikku modelleerides reaalajas arvestavad sündmuste tegelikku ajalugu.

Finantsjuhile nüüd oma rakendus Finance View! Vaata demo siit:

FinanceView1_small

QlikView numbrites:

 • 34% töötajate produktiivsuse kasv
  186% investeeringu tasuvus
 • 96% kliendirahulolu
  23% rahavoogude paranemine
 • 16% kasumlikkuse tõus
 • 20% tegevuskulude alanemine

Qlik Sense detailse kasutusjuhendi vaatamiseks palun registreeri end.
Lubame, et ei avalda kolmandatele isikutele sinu andmeid.

Nimi *

Ettevõte *

Amet

E-posti aadress *

Telefon *

×

Qlik Sense Desktopi tasuta allalaadimiseks palun registreeri end.
Lubame, et ei avalda kolmandatele isikutele sinu andmeid.

Nimi *

Ettevõte *

Amet

E-posti aadress *

Telefon *

×

QlikView täisfunktsionaalse ühe arvutile loodud versiooni allalaadimiseks palun registreeri end.
Lubame, et ei avalda kolmandatele isikutele sinu andmeid.

Nimi *

Ettevõte *

Amet

E-posti aadress *

Telefon *

×