Avalik sektor

Tõstmaks tegevuse efektiivsust ja vastutust

Valitsusasutused seisavad silmitsi üha kasvava survega hoida kontrolli all kulutusi, parandada tegevust ning näidata maksumaksjatele vastutust. Keerukate andmeladude tõttu on aga raske aru saada, kus protsessid ja programmid hästi toimivad ja kus nad ei toimi ning vajavad parandamist.

Ärianalüüsi kasutades saavad avaliku sektori ettevõtted:

 • Muuta käsitsi tehtavad protseduurid automaatseteks üksteist täiustavateks protsessideks
 • Võimaldada erinevate andmete kooskasutamist ja info jagamist asutuste, osakondade,    programmide vahel
 • Efektiivsemalt kasutada avaliku sektori ressursse – ruume, sisseseadet, sidevahendeid, inimesi
 • Parandada koostööd erasektoriga, hinnata alltöövõtu ja koostöö kandidaate, valida töötajaid
 • Laiendada ja parandada kodanike ise-teenindust läbi e-valitsuse veebilehtede ja kõnekeskuste


Eestis kasutavad QlikView’d mitmed ministeeriumid

Haridus- ja Teadusministeerium

EHA

 

 

 

 

Haridusministeerium avas portaali HaridusSILM, kus tehakse kättesaadavaks kõik koole ja õppimist puudutav statistika, mille avaldamist andmekaitse võimaldab. Portaal on loodud tarkvara QlikView baasil Haridus- ja teadusministeeriumi analüütikaspetsialistide poolt ning  on veebis kõigile kättesaadav aadressil haridussilm.ee

 

Rahandusministeerium

riigiraha

 

 

 

 

Rahandusministeerium on QlikView infoserveri vahendusel teinud inimestele kättesaadavaks kõigi Eesti Kohalike Omavalitsuste majandusandmed. Selle infoportaali nimi on  Riigiraha  ja see on loodud eesmärgiga anda kõigile inimestele sisuline ja visuaalne ülevaade Eesti Kohalike Omavalitsuste varadest, kohustustest, tuludest ja kuludest.
Vaata Riigiraha siit.

 

 

 

Kliendid räägivad„Kõnedele vastamise kiirus on efektiivse politseitöö eelduseks. Seetõttu oli ülioluline leida tõhus ja samas kuluefektiivne lahendus, mis märgatavalt tõstaks meie reageerimiskiirust,“ Dave Coutts, Politseikomissar, North Yorkshire Politsei

Numbrid räägivad: avalik sektor

 • Väärtus ajas

  2,3 kuud kasutuselevõtuks keskmiselt
  36% vähem ajakulu
  info leidmisele
  43% juurutasid QlikView vähem
  kui kuuga
  75% juurutasid QlikView vähem
  kui 3 kuuga
 • Otsene kasu

  30% otsene tulude kasv
  44% tootlikkuse kasv
  38% parem rahavoog
  23% vähenes tegevuskulu
 • Kokkuhoid

  36% vähenes BI tööjõukulu
  28% vähem tööjõukulu
  aruandluses
 • Rahulolu

  5,6 kuud keskmine
  tasuvusperiood
  98% klientide rahulolu
  50% investeeringutasuvus

Qlik Sense detailse kasutusjuhendi vaatamiseks palun registreeri end.
Lubame, et ei avalda kolmandatele isikutele sinu andmeid.

Nimi *

Ettevõte *

Amet

E-posti aadress *

Telefon *

×

Qlik Sense Desktopi tasuta allalaadimiseks palun registreeri end.
Lubame, et ei avalda kolmandatele isikutele sinu andmeid.

Nimi *

Ettevõte *

Amet

E-posti aadress *

Telefon *

×

QlikView täisfunktsionaalse ühe arvutile loodud versiooni allalaadimiseks palun registreeri end.
Lubame, et ei avalda kolmandatele isikutele sinu andmeid.

Nimi *

Ettevõte *

Amet

E-posti aadress *

Telefon *

×